10 Грудня 2021 року

Захисні можливості: реалізація захисту інтересів клієнтів у Вищому антикорупційному суді

У сфері White-Collar Crime найбільшу частку клієнтських запитів зараз становлять антикорупційні провадження, в багатьох з яких матеріали передані вже на судовий розгляд. Пік їх активності буде триматись у найближчі декілька років, тому на юридичному ринку масштабуватимуться послуги в сфері захисту інтересів фігурантів цих справ та їхніх активів. Рівень їх розгляду Вищим антикорупційним судом дуже високий, а самі провадження належать до категорії складних, оскільки обсяг справ може сягати 1000 томів з великою кількістю учасників. Тому на ринку активізується процес посилення кримінальних практик та їх команд професійними адвокатами.

— Зважаючи на два роки практики, що можете сказати про окремий «суд для посадовців» — Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Він виправдовує своє існування та окремий статус?

— Перш за все, не варто розглядати ВАКС тільки як «суд для посадовців». Особи приватного права також можуть бути учасниками процесів, які знаходяться в підсудності Вищого антикорупційного суду. Це пояснюється тим, що предметом розслідування/судового розгляду у відповідних справах можуть бути обставини взаємовідносин державного сектору із представниками сфери приватного права.

Крім того, підсудні ВАКС категорії справ завжди складні, часто багато¬епізодні й можуть бути з великою кількістю учасників-фігурантів, тому вони вимагають ґрунтовного системного підходу та значного часу. Якщо говорити відверто, то районні суди надто завантажені і «турбулентні» через судову реформу. У них об’єктивно немає можливості приділяти достатньо уваги та часу не лише складним, а й узагалі всім провадженням.

За таких обставин особливість ВАКС у тому, що він розглядає винятково справи однієї категорії. Це дає змогу суддям більше вникати в специфіку, різні законодавчі та доктринальні нюанси, а також забезпечувати системний підхід до судового розгляду і напрацювання нових підходів у судовій практиці.

— ВАКС створювали як один із елементів антикорупційної інфраструктури, ніби завершення ланцюга НАБУ — САП — ВАКС. Це викликало побоювання, що суд буде саджати всіх, щодо кого надійшли справи. Чи відчувається ­упереджене ставлення суду до ваших клієнтів?

Упередженість у цьому випадку надто різке слово, оскільки ВАКС очевидно докладає зусиль для дотримання балансу і рівності сторін. Звичайно, і сторона захисту, і сторона обвинувачення за нагоди будуть наголошувати на менш критичному ставленні суддів до опонентів та наданих ними матеріалів. Проте я неодноразово повторювала і мої колеги розділяють зі мною цю думку, що ВАКС змушує досконально працювати всі сторони процесу.

Є ще нюанс стосовно суперечливих за змістом норм КПК України, наприклад, різних підходів до моменту оголошення особи в міжнародний розшук чи підтвердження вручення підозри. Поки ВАКС ще не напрацював єдиної практики застосування таких норм. Вважаю, що це лише питання часу. І у сторони захисту є реальний шанс своєю активною професійною роботою стати учасником її формування.

— Чи демонструє суд прогресивні підходи у питаннях надання дозволів на слідчі та розшукові дії, організації процесу та дотримання принципів кримінального провадження тощо?

У більшості аспектів судового процесу можна відзначити прогресивний підхід антикорупційного суду. Наприклад, щодо загальної організації роботи, докладання зусиль до забезпечення швидкого розгляду справ. Позитивна організація роботи стосується й апарату суду — можна швидко отримати інформацію у справі, ознайомитися з матеріалами провадження.

З власного досвіду можу сказати: опрацьовуючи докази обвинувачення, судді ВАКС, хоч і очікують від правоохоронних органів якісних матеріалів справи, але все ж надають перевагу сутнісному підходу наданих ними доказів, а не процесуальному.

Наприклад, якщо докази зібрані з порушенням підслідності чи з іншими процесуальними порушеннями і, як наслідок, повинні бути недопустимими, суд може взяти їх до уваги. При цьому Верховним Судом визнано, що дотримання належної правової процедури є складовим елементу принципу верховенства права, однак ВАКС дещо відходить від цієї позиції. Сподіваюсь, сторона обвинувачення не буде зловживати цим.

— Чи є розгляд таких справ справді оперативним?

Поза всяким сумнівом можна стверджувати, що підхід ВАКС до розгляду справ побудований на принципах максимальної ефективності часового розподілу. Водночас судді ВАКС враховують думку учасників процесу щодо можливості участі в судових засіданнях.

— До способів процесуальної ефективності, мабуть варто віднести і практику закріплення слідчих суддів за справою?

Від початку діяльності у ВАКС склалася практика, коли за справою визначається один основний, а також декілька запасних слідчих суддів. У більшості випадків один і той самий слідчий суддя здійснює судовий контроль впродовж усього досудового розслідування. З точки зору якості судового процесу такий підхід має позитивну тенденцію: суддя має можливість повністю ознайомитись з усіма матеріалами справи і відслідковувати всі ключові моменти і важливі деталі. Сторона захисту і сторона обвинувачення не повинні щоразу описувати загальні відомості по справі, а можуть зосередитись безпосередньо на тому питанні, що є предметом розгляду конкретного судового засідання. Певною мірою це спрощує організацію судового процесу.

З іншого боку, в сторін можуть виникати складнощі, коли суддя вже сформував свою позицію щодо певного процесуального питання за своїм внут­рішнім переконанням. У таких ситуаціях складно змінити його практику з одного і того ж самого питання. Наприклад, щодо обґрунтованості підозри чи допустимості доказів, отриманих у результаті проведення слідчих дій. Проте ці моменти дуже стимулюють нас як адвокатів вдосконалюватись та застосовувати нестандартні методи захисту.

— Як адвокати сприймають «протистояння» ВАКС та Верховного Суду після того, як ВС скасував вирок через порушення строку досудового розслідування?

Робити висновки щодо існування протистояння на підставі лише одного наразі випадку скасування Верховним Судом вироку занадто рано.

Питання строків після запровадження законодавцем процесуального порядку закриття кримінального провадження у разі закінчення строку досудового розслідування впродовж останніх двох років набуло особливої актуальності. Формування єдиної правозастосовчої практики з цього питання стало справжнім викликом для юридичної спільноти. Якщо спершу виникали певні розбіжності у розумінні порядку обрахування відповідних строків та визначення дати їх закінчення, то рішення ВС поставило крапку у цій дискусії. З огляду на те, який високий рівень суспільної уваги викликає робота ВАКС та його рішення, можна припустити, що ігнорування ВС у цій ситуації того порушення, яке мало місце з боку сторони обвинувачення у кримінальному провадженні, що розглядалося ВАКС, створювало б помилкову судову практику. Тому, як на мене, це так зване протистояння насправді несе в собі виключно позитив. Саме такий рівень публічності та уваги до роботи ВАКС обумовив активну увагу на рішення ВС та його мотиви, тим самим формуючи серед правників більш чітке їх розуміння.

— За статистикою, у ВАКС 16 % виправдувальних вироків (тоді як загалом по Україні менш ніж 1 %). Чи означає це, що у захисту більше шансів на успіх, якщо справа підсудна ВАКС?

У першу чергу така статистика пояснюється саме складністю кримінальних правопорушень, підслідних НАБУ. Існуюча сьогодні практика судового розгляду кримінальних проваджень ВАКС показує, що більш прискіплива увага суддів зосереджена не на оцінці доказів з точки зору їх допустимості, а переважно на їх належності та достатності в сукупності для висновку про наявність складу кримінального правопорушення. Водночас варто відзначити, що у разі переконливої позиції захисту, яка цілком спростовуватиме обвинувачення у справі, беручи до уваги виваженість роботи ВАКС, цілком можливо, що шансів здобути перемогу у захисту справді більше.

Інші статті

Сортувати:

News

Сортувати: